LISÄÄ TIETOISUUTTA TEKEMISEEN

Itsetuntemus on avain hyvinvointiin ja parempiin tuloksiin. Identiteettimme määrittelee pitkälti sen, millaisia arvoja ja uskomuksia meillä on. Ne taas vaikuttavat siihen millaisia tietoja ja taitoja olemme itsellemme hankkineet tai jättäneet hankkimatta. Osaamisemme synnyttää tekoja ja teot saavat aikaan tuloksia. MENESTYJÄN MINDSET -valmennuksessa paneudumme oman toimintamme ja mindsettimme äärelle. Mikä meitä ohjaa ja kuinka tuota ohjelmointia on mahdollista muuttaa meitä paremmin palvelevaan muotoon? Valmennus on kokemuksellinen sekä oivalluttava ja se voidaan räätälöidä yrityksellenne sopivaksi.Valmennuksen hyödyt

  • Tietoisuus omista rajoittavista uskomuksista avautuu
  • Tietoisuus sisäisestä puheesta kirkastuu
  • Tietoisuus henkilökohtaisista toimintamalleista avautuu ja muutosten tekeminen mahdollistuu
  • Tietoisuus omien ajatusmallien vaikutuksesta tekemiseen kirkastuu
  • Muutos tuo uutta energiaa