Suuntaviittana sydämen äänen kuunteleminen

Ihminen voi elää elämäänsä virran vietävänä tai pitää itse tiukasti kiinni peräsimestä. On taito osata luovia näiden välillä. Kiinnostus mielen toimintaan syttyi omien oivallusten kautta valmennettavana ollessaan ja Pii päätyi opiskelemaan mielen taitoja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. ¨Kannattaa ajatella, mitä kannattaa ajatella¨ lause muutti Piin oman elämän suunnan. Pii valmistui Life Coachiksi jo vuonna 2008 ja NLP Traineriksi Suomessa vuonna 2012 ja Yhdysvalloissa vuonna 2013. Nämä taidot sekä lukuisissa muissa kansainvälisissä koulutuksissa hankitut oivallukset ovat olleet suuntaviittana oman itsen ja toisten ihmisten johtamisessa

Tavoitteiden asettamisen merkitys korostui Piin ollessa työttömänä ja hän opiskeli Goal Mapping Practitioner -kouluttajaksi vuonna 2015. Asettaessaan tavoitteita omaan elämäänsä, päätavoitteeksi muotoutui uuden rakastettavan työn löytyminen. Piin tavoitteena oli lisäksi päästä kouluttamaan Goal Mapping menetelmää. Nuo molemmat tavoitteet ovat toteutuneet ja siksi Pii kouluttaakin intohimoisesti tavoitteiden asettamisen tärkeydestä sekä mielen toiminnasta. Kuinka voin palvella Sinua?

PÄIVITÄ MIELESI PALVELEMAAN SINUA

Pii on kouluttanut mielentaitoja tuhansille ihmisille ja valmentanut yksilöitä ja ryhmiä parempiin tuloksiin. Voit katsoa tästä haastattelusta, miten Pii kertoo Identiteetin jälleenrakentamisesta ja intohimon uudelleen löytämisestä.

Ajattelemisen aiheita identiteetistä ja tavoitteiden merkityksestä.

SINUA PALVELEE

NLP- ja Goal Mapping kouluttaja, Mindset Coach sekä myyntiorganisaatioiden kehittäjä Pii Leskinen

Millaisia palveluja tarjoan?

NLP ja tietoisuustaidot

NLP eli neuro lingvistinen ohjelmointi on tietoisuuden laajentamisen työkalupakki, joka tähtää mielen toiminnan, sanojen sekä kehon kielen ymmärtämiseen ja muuttamiseen itseään paremmin palvelevaan muotoon. Se tähtää itsetuntemuksen kasvuun ja oman potentiaalin vahvistamiseen. Pii on kokenut NLP-taitojen kouluttaja, joka auttaa ihmisiä laajentamaan tietoisuuttaan mielen lukkojen avaamisella sekä kehon viestien ymmärryksen lisäämisellä.

Tavoitteet näyttävät suunnan

Jollei tiedä, minne on matkalla, voi päätyä minne tahansa – on erinomainen sanonta. Tavoitteiden asettamisesta puhutaan paljon, mutta se unohtuu niin usein ja erityisesti oman elämän eri osa-alueilla. Pii on kouluttanut tavoitteiden asettamista erityisesti Goal Mapping menetelmällä sekä tavoitteiden saavuttamiseen tähtääviä taitoja 13 eri maassa tuhansille ihmisille. Tämä aihe saa Piin syttymään, sillä niin moni ihminen on päässyt tavoitteisiinsa ja saanut selkeyttä työhönsä tai elämänsä eri osa-alueille.

Mindset coaching

Ihminen on kokonaisvaltainen olento, jossa mieli, keho, sielu ja henki toimivat upeasti yhdessä sekä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Mindset coachingissa otetaan huomioon ihmisyyden eri puolet sekä pyritään saamaan kaikki voimavarat käyttöön. Pii on vahva ja läsnä oleva rinnalla kulkija. Hän itse on saanut kokemuksia, jotka ovat mielen ulottumattomissa, joten aito hyväksyntä kaikkeen esille nousevaan auttaa valmennettavaa.  Valmennus sopii sekä yksilöille että ryhmille.

Myyjien kehittäjä

Myynti on avain monen yrityksen olemassaoloon. Myynti ei ole pelkästään tilausten vastaanottamista vaan sen tekevät myyjät. Piillä itsellään on yli 20 vuoden kokemus myyntiorganisaatioiden johtamisesta sekä kouluttamisesta useissa kansainvälisissä yrityksissä Suomessa sekä ulkomailla. Viimeisimpänä tehtävänään Pii johti Young Living Euroopan Pohjoismaiden myyntiä ja saavutti huikeaa myynninkasvua yhdessä jälleenmyyjien kanssa.

Kouluttaja ja valmentaja

Pii Leskinen

Pii Leskinen on mielentaitoihin, tavoitteiden asettamiseen sekä henkiseen hyvinvointiin erikoistunut kouluttaja ja valmentaja. Pii on toiminut 20 vuotta myynnin johtamis- ja valmennustehtävissä, joten hän tietää mitä tekee. Innostavana valmentajana ja ajatuksia herättävänä puhujana sekä kouluttajana Pii johti Young Livingin pohjoismaista myyntiä Euroopassa, ja yhdessä jälleenmyyjien kanssa he saavuttivat upeita tuloksia. Voinko auttaa sinua jotenkin?

  • Life Mapping Facilitator 2018
  • Goal Mapping Practitioner 2015
  • NLP Trainer 2012
  • Life Coach 2008