TEE TAVOITTEILLA TULOKSIA

Tavoitteiden asettaminen on aivojen luonnollinen tapa toimia. Ihmisen aivot ovat ratkaisu- ja tavoitekeskeiset ja ne etsivät automaattisesti tietä tuskasta kohti mielihyvää. Tavoitteet ovat kuin suuntaviittoja, jotka ohjaavat tekemistä ja valintojamme. Elämä ilman tavoitteita on kuin laiva merellä ilman kompassia. 

TAVOITTEILLA TULOKSIIN -valmennuksessa luodaan tavoitteet elämän eri osa-alueille kuten työhön ja löydetään itselle merkitykselliset syyt tavoitteiden saavuttamiseksi. Näiden pohjalta luodaan käytännön toimenpiteet, askeleet kohti valittuja tavoitteita. Koulutuksessa käytetään Goal Mapping -menetelmää, jossa hyödynnetään positiivista psykologiaa sekä aivojemme molempia puoliskoja tavoitteiden asettamiseen. Ota kompassi haltuun!

I often experienced trainings where I thought, I had seen and heard it all before. Learning from Pii, is an enriching experience which will leave you motivated, inspired and will baffle you with new Aha-moments! Pii manages to reach deeper and unlock more doors. Pii is an asset to any business and individual.
Jennifer Rohini Stoll
Germany

valmennuksen hyödyt

  • Tietoisuus tavoitteiden asettamisen merkityksestä kasvaa
  • Selkeillä oikein asetetuilla tavoitteilla niiden saavutettavuus paranee
  • Tietoisuus henkilökohtaisista toimintamalleista selkiytyy ja tarvittavat muutokset ovat silloin mahdollisia
  • Itselle tärkeiden asioiden äärelle pysähtyminen vähentää stressiä
  • Tietoisuus omista ajatusmalleista selkenee ja niiden vaikutus hyvinvointiin aukeaa
  • Henkilökohtaisen hyvinvoinnin paraneminen vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen
  • Osallistujat oppivat menetelmän, jota voi jatkossa hyödyntää elämän jokaisella osa-alueella

Goal Mapping menetelmä

Tavoitteiden asettaminen on aivojemme luontainen toimintamalli. Historian saatossa kaikkein menestyneimmät naiset ja miehet ovat olleet heitä, jotka ovat oppineet kehittämään tätä luontaista tavoitteiden asettamiskykyään mestaritaidoiksi, joilla tavoitteet saavutetaan. Valmennuksessa käytetään Brian Maynen kehittämää Goal Mapping menetelmää, joka hyödyntää aivojemme molempia puolia kokonaisvaltaisesti.

Tärkein edellytys yksilön tai organisaation menestymiselle on oppia asettamaan tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti. Goal Mapping menetelmä vaikuttaa alitajuntasi kautta tavoitteisiisi. Se on yhdistelmä muinaista viisautta sekä moderneja oppimistekniikoita. Valmennus toteutetaan puolen päivän tai päivän mittaisena kokonaisuutena, jossa jokainen osallistuja tekee omat henkilökohtaiset tavoitteet ja askeleita niiden saavuttamiseksi.

Pii is a caring positive high energy professional that teaches and coach with heart and great experience.
Peter Foss
USA